Üretimin Dijitalleştirilmesi Çalışmalarımız Başladı

Yer-kişi bağımsız olarak erişilebilir veri tabanına sahip olmak, üretimde bilgi çağı teknolojilerini kullanarak süreç yönetim yöntemi kurmak ile iş süreçlerini izlenebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla “Üretimin Dijitalleştirilmesi” çalışmalarımız başlamıştır.