İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsana yatırımın başarı için değişmez bir ilke olduğu fikrinden hareketle; şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda işleyen, sürekli gelişim odaklı “İnsan Kaynakları Sistemi”ni kurmaktır.

Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz “Çalışan Memnuniyet Anketlerimiz” ile verimli ve motive bir organizasyon kurmak, “Performans Değerlendirme Çalışmalarımız”la ise tüm çalışanların mutlu olduğu, dinamik çalışma ortamının devamlılığını sağlamak öncelikli hedefimizdir.

Bu amaçla, mevcut pozisyon ihtiyaçları değerlendirilerek,

  • İş geliştirme kapasitesi yüksek,
  • Kişisel ve mesleki gelişimini ön planda tutan,
  • Sorumluluğunun bilincinde, mesleki ve etik değerlere sahip,
  • Araştırmacı, özverili ve disiplinli,
  • Sosyal ilişkileri güçlü aday, en uygun pozisyona yerleştirilir.